Servisno vzdrževanje strehe

Redno vzdrževanje strehe bo podaljšalo življenjsko dobo vaše obstoječe strehe in korenito zmanjšalo stroške, ki bi nastali ob nerednem vzdrževanju. Z vami se lahko dogovorimo o programu vzdrževanja, ki bo ustrezalo stanju vaše hiše (strehe) in razpoložljivim financam. Prav vsi proizvajalci materialov za streho predpisujejo redne periodične preglede strehe.

Urnik servisnih pregledov
Najoptimalnejša frekvenca pregleda je polletna; najbolje pred zimo in po končani zimi.

Kaj so prednosti rednega vzdrževanja strehe:

Zaščita pred odpovedjo garancije s strani proizvajalcev strešnih materialov,
Podaljšanje življenjske dobe vaše strehe,
Zmanjšanje stroškov zamenjave strehe ob nerednem vzdrževanju in stroške zamenjave materialov, ki so pod poškodovano streho,
Pridobitev stalne ekipe serviserjev, ki z leti dodobra spozna lastnosti vaše strehe
Izdelava in vodenje servisne knjige vaše strehe

Članstvo
Postanite član našega kluba STREHA SOS.
Letno članarino vam izračunamo na podlagi vaših poslanih podatkov. Pošljite vaše podatke TUKAJ

Kot član kluba imate zagotovljeno:

Hitro pomoč za vašo streho 24 ur
Cena storitev je minimalna – tudi do 50% cenejša
Pregled strehe dvakrat letno
Dosegljivost 24 ur na dan


OD VAS SMO ODDALJENI LE ZA EN TELEFONSKI KLIC.

VPRAŠALNIK

Ime in priimek:
Kraj, Ulica:
Pošta:
Telefon
Fax:
*E – mail:
Vrsta objekta:
Višina objekta – slemena v m:
Leto izgradnje objekta:
Tip strehe:
Površina strehe v m2:
Naklon strehe:
Vrsta kritine:
Število frčad:
Posebnosti:
Vaša sporočila:
copyright (c) strehasos.si izvedba @ limonet.si