VZDRŽEVANJE STREHE

VZDRŽEVANJE STREHE

Redno vzdrževanje strehe bo podaljšalo življenjsko dobo vaše obstoječe strehe in korenito zmanjšalo stroške, ki bi nastali ob nerednem vzdrževanju. Skupaj z vami se dogovorimo o programu vzdrževanja, glede na stanje vaše hiše – strehe ter optimalna finančna sredstva. Redni periodični pregledi vaši strehi zagotavljajo dolgo življenjsko dobo ter energijske prihranke vašemu domu.  Priporočljivi letni pregledi so dvakrat letno: pred zimo ter po končani zimi.

STREHA SOS d.o.o vam ponuja letne periodične preglede in odpravo napak.

Prednost rednega vzdrževanje strehe:

Prednost letnih periodičnih pregledov:

Copyright © 2023, Streha SOS d.o.o.

Vse pravice pridržane. Izdelava: Umbit d.o.o.

Copyright © 2023, Streha SOS d.o.o.  Vse pravice pridržane. Izdelava: Umbit d.o.o.